סיכוני החבות של תאגידי המים בישראל  / מאת יעקב קיהל

סיכוני החבות של תאגידי המים בישראל / מאת יעקב קיהל

ראוי לבחון עם המבטח את הסיכונים המתבקשים לביטוח בעת המו"מ לקראת עריכת הביטוח לאור הקשיים הפרשניים האפשריים והמחלוקות ביישום הוראות הפוליסה על המקרה שארע

רוצים להמשיך לקרוא?