סל התרופות 2020 – לאן? / מאת ד"ר אודי פרישמן

סל התרופות 2020 – לאן? / מאת ד"ר אודי פרישמן

הסל יכלול גם הפעם תרופות בעלות של כ 500 מיליון שקל כאשר הצורך האמיתי הוא יותר מפי ארבעה. ביטוח פרטי לתרופות הוא צורך הכרחי לכל אזרח במדינת ישראל, עלותו נמוכה יחסית וחשיבותו עצומה, הביטוחים נבדלים זה מזה בתנאי הכיסוי ויש לקרוא היטב ולהבין את האותיות הקטנות

רוצים להמשיך לקרוא?