עוולת הסיכון העתידי וביטוח חבות המוצר / מאת יעקב קיהל

האם קמה ליצרן מזון המבוטח בביטוח חבות המוצר זכות לתביעה כלפי מבטחו בגין תובענה ייצוגית שעניינה פגם במוצרי מזון ששיווק?

רוצים להמשיך לקרוא?