עיניים להם ולא יראו – על אחריות הסוקר בביקוריו באתר המבוטח / מאת יעקב קיהל

עיניים להם ולא יראו – על אחריות הסוקר בביקוריו באתר המבוטח / מאת יעקב קיהל

וחזקה על סוקר עירני ויעיל שיבחן כראוי את תכולת בית העסק ואת המידע לגביה

רוצים להמשיך לקרוא?