עלייה מתונה בתפוקה וירידה ברווחיות בחציון הראשון

עלייה מתונה בתפוקה וירידה ברווחיות בחציון הראשון

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר. תחום רכב רכוש הגיע לשיא של כל הזמנים. בשורת הרווח הגענו בחציון ל-515.4 מיליון שקל לעומת 639.8 מיליון בחציון המקביל ב-2017-ירידה של 19.4%. חציון 1 2018 לפי תחומי פעילות

רוצים להמשיך לקרוא?