על אי התאמה בין צרכי המבוטח ופעילותו לבין הכיסוי שהוצע לו – האם באשמת סוכן הביטוח? / מאת יעקב קיהל

על אי התאמה בין צרכי המבוטח ופעילותו לבין הכיסוי שהוצע לו – האם באשמת סוכן הביטוח? / מאת יעקב קיהל

על פי הפסיקה: "הסוכן שותף למעשה ליצירת הפוליסה... הרציונל העומד בבסיס הטלת אחריות על סוכן הביטוח כלפי לקוחו נעוץ בהבנה, כי לסוכן הביטוח עומדים הידע, המקצועיות והיכולת להתמודד עם דרישותיו של הלקוח בעוד זה נעדר תכונות אלה"

רוצים להמשיך לקרוא?