על גיבוש התנאות מיגון ובטיחות בתהליך החיתום / מאת יעקב קיהל

על גיבוש התנאות מיגון ובטיחות בתהליך החיתום / מאת יעקב קיהל

דין הפרת נוהל בטיחות הינו כדין הפרת אמצעי מיגון, בכל ענפי הביטוח, ויש זכות למבטח להיפטר מאחריותו או להפחיתה אם הייתה ההפרה שכיחה (ולא אקראית) וקבועה (ולא מקרית)

רוצים להמשיך לקרוא?