על מי מוטלת האחריות לפיצויי נזיקין לעובד זר שנפגע בעבודות קבלן? / מאת יעקב קיהל

יש להצטער על כך שחברות ביטוח משתמשות במונחים בלתי מדויקים ובלתי מדידים כמו "קצר", "בהקדם", "תקופתי" - ולא הפנימו את הצורך בהגדרות חוזיות מפורשות

רוצים להמשיך לקרוא?