על מעמדו של סעיף "קיצור דרך" בביטוחים גדולים / מאת יעקב קיהל

על מעמדו של סעיף "קיצור דרך" בביטוחים גדולים / מאת יעקב קיהל

הסעיף הוא נספח לחוזה ביטוח משנה (או סעיף בו) המאשר כי מבטח המשנה מסכים כי אם המבטח לא יוכל לקיים את התחייבותו בגדרי הפוליסה בשל אי כושר פירעון, ישולם לבעל הפוליסה ישירות כל חלק מהנזק המכוסה על ידי מבטח המשנה

רוצים להמשיך לקרוא?