על מר גורלם של נושאי משרה בחברות לתועלת הציבור / מאת עו"ד אורי אורלנד

על מר גורלם של נושאי משרה בחברות לתועלת הציבור / מאת עו"ד אורי אורלנד

השכל הישר אומר, כי דווקא בחברות אלו ראוי שלרשות נושאי המשרה, חלקם מתנדבים, יעמדו לפחות אותם כלים שהעמיד המחוקק להגנת נושאי משרה בחברות שאינן לתועלת הציבור, אבל המחוקק קבע אחרת

רוצים להמשיך לקרוא?