פוליסות עדיף ישנות: לכודים בלי אפשרות לשנות / מאת ארז דיין

פוליסות עדיף ישנות: לכודים בלי אפשרות לשנות / מאת ארז דיין

בפוליסות עדיף ישנות עם טבלאות תמותה משנות החמישים, משלמים עד פי 20 יותר ריסק למקרה מוות, האם הלקוחות באמת מקבלים את הסכום הנכון של הקצבה או הגמלה?

אחד הסיפורים הכואבים בענף הביטוח הוא לכידת מאות אלפי לקוחות של חברות הביטוח, בחסות המפקח על הביטוח, בתשלומי ריסק מופקעים בביטוח למקרה מוות בפוליסות עדיף ישנות.

פוליסות אלו מקבלות תשואה מובטחת במסגרת אג"ח ח"ץ ממשרד האוצר. על פי תנאי הפוליסות רשאי לקוח לשנות מסלול ביטוח מוטה ריסק (28% מהפרמיה לריסק) למוטה חיסכון (100% מהפרמיה לחיסכון). בשנת 1997 השיב נציג המפקח על הביטוח, שחר כרובי, לתלונת לקוח, כי לא ניתן להעביר פרמיה של ריסק לחיסכון במקרה של הגדלת הפרשות לפוליסה כי יש בכך הגדלת אג"ח ח"ץ שהנפקתם הופסקה.

חברות הביטוח עיוותו הנחיה זו וסירבו לשנות לחלק מהמבוטחים את מסלול הביטוח מריסק לחיסכון ובכך גרמו נזק של מיליארדים רבים ללקוחותיהם עקב אי התאמת הפוליסות לטבלאות תמותה מעודכנות. כלומר גם במקרים שלא היה שינוי או הגדלת הפרשה הם סירבו לבצע את בקשת הלקוח. עקב כך היו לקוחות שבקשתם נעצרה אצל סוכן הביטוח ולכן לא הגישו בקשה לשינוי עקב הנחייה זו. מה שמוזר בכל התהליך הזה הוא שחברות הביטוח כן שינו מסלול ביטוח ללקוחות שהסוכן חפץ ביקרם, או באישור מנהל חברת הביטוח ומסיבות עסקיות, כך שנוצר מעגל של איפה ואיפה.

לדעתי, לא ניתן לכבול ציבור שלם לשלם סכומי עתק על ביטוח ישן למקרה מוות, על אחת כמה וכמה כשמחזור אג"ח חץ קטן בשל משיכות כספים מפוליסות מבטיחות תשואה, כך שיש רזרבה מספיקה בחברות הביטוח לבצע את השינויים מריסק לחיסכון, גם במקרה של הגדלת ההפרשה. זו כנראה הסיבה שלחלק מהלקוחות בוצע השינוי על ידי חברות הביטוח. בפוליסות אלו יש מקדם קצבה מובטח. למשל, מקדם 144.2 מעניק על כל חיסכון של 14,420 שקל – קצבה של 100 שקל לגבר הפורש בגיל 65.

להלן דוגמה אמיתית לנזק שנגרם ללקוח שהיה לכוד כל השנים בתוכנית 28% לריסק 72% לחיסכון (מסלול יסודי). הלקוח פרש בגיל 65 וצבר עד היום בפוליסה לפי מסלול יסודי משנת 1983 סך של 3,414,240 שקל. אם הלקוח היה משנה את מסלול הביטוח, כפי שרצה בשנת 1997, ל-90% חיסכון ו-10% ריסק, היה צובר סך של 3,811,620.55 שקל. בהתחשב בעלויות הריסק ששילם, הלקוח קיבל בפועל קצבה חודשית של 23,677 שקל לפי מקדם של 16,098 במקום מקדם 14,420. כלומר, מקדם קצבה הדומה למקדם של פוליסה משתתפת ברווחים משנת 1992.

 לאפשר שינוי מסלול

השינוי הדרוש הוא הנחיית המפקח על הביטוח לאפשר ללקוחות שינוי מסלול בפוליסות עדיף ישנות, לרבות ביצוע רטרואקטיבי לכל אלו שנדחו על ידי חברות הביטוח. אגב, לא ברור מדוע חברות הביטוח דחו את בקשות הלקוחות מבלי להציע אלטרנטיבה אחרת. לדוגמה, הפקדה של חלק הריסק שהתפנה בפוליסה משתתפת ברווחים, כך שהלקוח היה חוסך את הכספים והם לא היו אובדים.

_____________________

הכותב הוא מייסד פוליסי צ'ק, העוסקת באיתור טעויות ותיקון עוולות של חברות הביטוח בתחום הפנסיוני והבריאותי