פרשנות המונח "מוצר מוגמר" על פי הפוליסה

פרשנות המונח "מוצר מוגמר" על פי הפוליסה

המחוזי: ניתן להסיק כי "חומר הגלם" הוא עוף חי, ו"המוצר המוגמר" הוא עוף ארוז שעבר הליך ייצור. קרי, בניגוד לחומר גלם, מוצר מוגמר הוא מוצר סופי המוכן למסירה לצרכן

רוצים להמשיך לקרוא?