פרשנות מונחים בביטוח / מאת יעקב קיהל

פרשנות מונחים בביטוח / מאת יעקב קיהל

מצער הוא שעדיין משתמשים מקצת מן המבטחים במונחים בלתי מדויקים, גורפים ובלתי מדידים ("קצר", "ארוך", "בהקדם", "תקופתי") ולא הפנימו את הצורך בהגדרות חוזיות מפורשות וברורות

רוצים להמשיך לקרוא?