קביעת סכום ביטוח לביטוח מבנה בבית משותף – עניין לא פשוט / מאת ישראל גלעד

קביעת סכום ביטוח לביטוח מבנה בבית משותף – עניין לא פשוט / מאת ישראל גלעד

לצורך קביעת סכום ביטוח, שיכול להחזיר את המבוטח למצבו רגע קרות הנזק, עלות בנייתו של הנכס אינה מספקת, אלא יש להוסיף סכומים נוספים לפינוי הריסות, לשכר מומחים, לחלקים המשותפים וצמודי מבנה

רוצים להמשיך לקרוא?