קורונה ושאר דאגות לעת נבצרות / מאת עו"ד שלומי הדר

קורונה ושאר דאגות לעת נבצרות / מאת עו"ד שלומי הדר

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי לניהול סיכונים, המאפשר לאדם לשלוט בחייו ובעתידו במקרה של נבצרות, ברוח התפיסה כי אדם יכול וצריך לקבוע בעצמו את עתידו וגורלו

הרהורים ודאגה לקרובים ולאוכלוסייה המבוגרת עולים ביתר שאת בימים אלו של מגפת הקורונה, אשר ממחישה לנו עד כמה הלא נודע מחכה לנו בפינה. ברגע אחד מעגלים שלמים של חיים מוצאים עצמם במשבר אמיתי.

התרחשות דומה לכך קורה גם ללא קשר למגפת הקורונה, כאשר אדם מגיע ללא תכנון למצב של נבצרות ולא יכול לקבל החלטות על חייו, רכושו והתלויים בו מוצאים עצמם תלויים בהחלטות ומעורבות של בית המשפט: מי יהיה האפוטרופוס, מי ינהל, מה לעשות עם הרכוש ועוד.

המחוקק הישראלי היה ער למצבים מורכבים ורגישים אחרים שהתרחשו בעקבות נבצרות. לאחר דיונים רבים נולד לו כלי משפטי לניהול סיכונים המאפשר לאדם לשלוט בחייו ובעתידו במקרה של נבצרות, וזאת ברוח התפיסה כי אדם יכול וצריך לקבוע בעצמו את עתידו וגורלו.

שם הכלי המשפטי הזה הוא ייפוי כוח מתמשך. עד שהוא נוצר, הדרך היחידה לפעול בשם אדם שלא כשיר לקבל החלטות בקשר לגופו או לרכושו (הנקרא בלשון החוק: "חסוי"), הייתה במינוי אפוטרופוס. זהותו אושרה על ידי בית המשפט וללא הוראות מראש של החסוי, ללא ביטוי לרצונותיו של החסוי וללא יכולת לשלוט על הנעשה בעסקו של החסוי ו/או בנכסיו הפרטיים ואפילו בגופו (אישור לביצוע ניתוחים, העברתו לבית אבות, טיפול רפואי שדורש הסכמה וחתימה וכיו"ב).

מינוי אפוטרופוס (תהליך ארוך וכפוף להנחיות בית המשפט והאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים) מוביל לעתים לאובדן רכוש, לקריסת עסקים, לקבלת החלטות שגויה בהיעדר היכרות עם העסק או בשל מורכבותו. הדבר אף מעורר לעתים קרובות מחלוקות וחוסר בהירות בקרב תלויים ובני משפחה.

* למי מתאים ייפוי כוח מתמשך? עריכת ייפוי כוח מתמשך מתאימה לבגירים (מעל גיל 18), המעוניינים לתת הוראות מפורטות לגבי זהות האנשים שיטפלו בענייניהם, כאשר לא יוכלו לטפל בהם בעצמם. מייפי הכוח, שעלולים להיקלע לנבצרות, יוכלו באמצעות ייפוי כוח מתמשך לקבוע מראש את אופן הטיפול הרצוי להם, וכן לנסח הוראות מפורטות לגבי סוגיות אישיות השונות מאדם לאדם, וזאת בהתאם לדפוסי חייו ולרצונותיו.

על יסוד אי הודאות הזו והצורך לצמצם סיכונים, בוחרים אנשים לערוך לעצמם פוליסות לביטוחי חיים, אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות, בריאות ועוד. אך באלו אין כדי לספק מענה ליישום רצונות או להחליף החלטות גורליות של המבוטח בעת נבצרות. סוכן ביטוח שהופך לגורם מתכלל המתבונן על צרכי המבוטחים במטרה להציע כלים (לאו דווקא פרי חברות ביטוח) הוא גורם משמעותי בהצפת פתרונות שונים שיאפשרו למבוטח גם בעת נבצרות לנהל את ענייניו הפיננסיים והביטוחיים באמצעות מיופה כוח ובעזרת הוראות מראש שיינתנו במסגרת ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי הכרחי כדי לספק פתרון כולל אל מול הסיכונים הצפויים במצב של נבצרות. עריכת ייפוי כוח מותנית בכך שהממנה מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי כוח מתמשך. לכן, ייפוי כוח זה יש לערוך כאשר האדם צלול בדעתו. אין מניעה לקבוע במסגרת ייפוי כוח מתמשך תמורה למיופה הכוח.

* כיצד זה מתבצע? ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי הנערך בין ממנהאשר בוחר בעצמו את הגורם (או הגורמים) אשר יטפלו בענייניו, אם וכאשר הוא ייקלע לנבצרות כלשהיובין מיופי כוח, שעליהם לפעול על פי הנחיות הממונה.

לאחר בחינת הצרכים והרצונות של הממנהלרוב לאחר ניתוח מעמיק שאנו נוהגים לערוך לגבי צרכים, רצונות ומגבלות משפטיות שעשויות לצוץ בעת השימוש בייפוי הכוח (כך למשל, בניהול עסקים ורכוש) ולעתים אף בסיוע והכוונה של סוכן הביטוח שמלווה את הלקוחייפוי כוח נערך ונחתם בפני עורך דין מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

הממנה יכול לתת במסגרת ייפוי הכוח גם הנחיות מקדימות. למשל, כי במצב של זקנה או חולי יועבר לבית אבות או למוסד רפואי כזה או אחר, או לקבוע שתחת נסיבות מסוימות מיופה הכוח ישכיר או יעמיד למכירה את ביתו של הלקוח, ויעביר את התמורה המתקבלת למי שהורה הממנה במסגרת ייפוי הכוח המתמשך. כמו כן, יכולות להינתן הנחיות בנוגע להעברה של כספים, השקעתם, ניהול עסקים, מכירתם וכיו"ב.

* כיצד לבחור את מיופה הכוח? מיופה הכוח נבחר לרוב על סמך יחסי אמון וקרבה לממונה (למשל: קרוב משפחה או חבר), או בשל מומחיות או ניסיון מקצועי (דוגמת עורך דין, רואה חשבון או בעל ניסיון ניהולי אם נדרש ניהול עסקים). הממנה יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד או על מספר מיופי כוח. על הממנה לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו בצוותא או בנפרד, מהי חלוקת הסמכויות ביניהם ומהו היקף הסמכויות של כל מיופה כוח.

* קבלת שכר: הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח, כי מיופה הכוח יהא זכאי לשכר. במקרה זה, עליו לקבוע את היקף שכרו של מיופה הכוח. בנוסף, מיופה הכוח זכאי להחזר עבור הוצאות סבירות שהוציא במהלך מילוי תפקידו. עריכת ייפוי כוח מתמשך אינו עניין של מה בכך ורצוי, כי ייפוי הכוח המתמשך ותוכנו ייבחנו בכובד ראש, בסיוע גורם מקצועי (לעתים שילוב של מספר גורמים), תוך ראיית מכלול הסיכונים, בחינת הפתרונות המיטביים לכל סיטואציה וקביעת המתווה הנכון שיש ליישם במקרים אלו במקרה של נבצרות.

_____________

הכותב הוא עו"ד במשרד עוה"ד שלומי הדרג'ון גבע הדר ושות', עורכי דין ומגשרים, ומוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך