שינויים במדיניות הרשות ביחס ליישום סולבנסי 2 / מאת משה שחף ומורלי דורי

שינויים במדיניות הרשות ביחס ליישום סולבנסי 2 / מאת משה שחף ומורלי דורי

הרשות פרסמה טיוטת חוזר שמטרתו לאפשר לכל חברת ביטוח, במידה שתבחר בכך, לעבור לאופן הפריסה האירופאי במקום תקופת המעבר של 8 השנים שנקבעה בתקנות, אין ספק שזהו שינוי דרמטי עבור חלק מחברות הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?