תביעת המבחן של הרגולטור האנגלי על תביעות הקורונה בפוליסות בתי עסק / מאת עו"ד פגי שרון

תביעת המבחן של הרגולטור האנגלי על תביעות הקורונה בפוליסות בתי עסק / מאת עו"ד פגי שרון

ה-FCA נוקט בהליך זה כדי לפתור את המחלוקות ולהביא להקטנת אי הוודאות בשוק הביטוח וכדי שההכרעה תנחה את כל המבטחים, ה-FCA יטען את טיעוני המבוטחים על פי פוליסות נבחרות, כך שנימוקי הדחייה שניתנו בתביעותיהם ייבחנו על ידי בית המשפט, והוא מעמיד את עצמו ואת הצוות המשפטי שמינה, למען המבוטחים

רוצים להמשיך לקרוא?