תוצאות ביטוח החובה מעידות על משבר הנמשך מתחילת 2016

תוצאות ביטוח החובה מעידות על משבר הנמשך מתחילת 2016

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר. נראה שרק מהפך ברווחי השקעות, הגדלת תעריפים והתאמתם לסיכון והיערכות לשינויים בשוק הריבית עשויים להחזיר חלק מהעטרה שהייתה לתחום זה. ביטוח חובה - תוצאות חציון 2018

רוצים להמשיך לקרוא?