Ever given – הכללים הכתובים לא מתאימים לתיאוריה / מאת אבי בן חורין

Ever given – הכללים הכתובים לא מתאימים לתיאוריה / מאת אבי בן חורין

עניין העיכוב של המטענים בתעלת סואץ הולך ומסתבך. זו אמורה להיות שעתם של המבטחים - נכון שכאשר מתרחש אירוע, כל הצדדים שומרים על המידע קרוב לחזה ולא בקלות יסכימו לחלוק עם אחרים, אבל כאן זה רק יכול לעזור לכל המעורבים

רוצים להמשיך לקרוא?