IRA – ניהול אישי ואחריות אישית בחיסכון לפנסיה

IRA – ניהול אישי ואחריות אישית בחיסכון לפנסיה

 כדי להגיע לגיל פרישה בצורה מכובדת וללא ירידה ברמת החיים, יש אחריות לממשלה. האחריות לא צריכה לבוא לידי ביטוי בהכרח על ידי תשלום קצבאות וסבסוד שירותים, אלא על חינוך מגיל צעיר להתנהלות כלכלית נבונה

רוצים להמשיך לקרוא?