אבי בר זכאי, מנהל מערכות מידע וטכנולוגיה, קודם לתפקיד סמנכ"ל בשלמה

אבי בר זכאי, מנהל מערכות מידע וטכנולוגיה, קודם לתפקיד סמנכ"ל בשלמה

במבוא לאישור המינוי בדירקטוריון החברה, ציינה הנהלת החברה בפני הדירקטוריון את יכולותיו האישיות של בר זכאי וצוינה במיוחד יכולתו בבניית היערכות החברה למשבר הקורונה

רוצים להמשיך לקרוא?