אגודת האקטוארים השיקה קמפיין לעידוד לימודי אקטואריה לתואר שני

אגודת האקטוארים השיקה קמפיין לעידוד לימודי אקטואריה לתואר שני

יו"ר ועדת השיווק של האגודה, שחר רון: הקמפיין הינו מהלך משותף עם החוג לאקטואריה באוניברסיטת חיפה על-מנת לשלב דור חדש של אקטוארים בענף הביטוח, הפנסיה והפיננסים בישראל, העומד בחזית הידע, ההסמכה והאתיקה המקצועית"

רוצים להמשיך לקרוא?