אגודת האקטוארים תקיים סמינר אתיקה והתנהלות מקצועית בעולם של רווחיות והון

אגודת האקטוארים תקיים סמינר אתיקה והתנהלות מקצועית בעולם של רווחיות והון

הסמינר על רקע מגמות ותהליכים בולטים בשנים האחרונות, בהם: יישום מודל סולבנסי 2, עדכוני טבלאות תמותה, עדכון ריבית ההיוון ועוד, חבר ועד האגודה, דניאל ישראלי: חשוב שלאקטואר יהיה את האופי והיכולת לעמוד על מקצועיותו ולהציגה בפני כל הגורמים הרלוונטיים, גם אם היא פחות נעימה לשומעיו

רוצים להמשיך לקרוא?