אושרה העברת הפניקס-אקסלנס פנסיה וגמל מהפניקס ביטוח להפניקס אחזקות

אושרה העברת הפניקס-אקסלנס פנסיה וגמל מהפניקס ביטוח להפניקס אחזקות

במקביל דירקטוריון הפניקס אישר חלוקת דיבידנד במזומן של 200 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?