בדיקת פוליסה לשיעור הנשים בהנהלות הבכירות בענף הביטוח וחברות פנסיה וגמל: שיעור הממוצע של נשים בהנהלות הוא  38%. המצטיינת: מגדל

בדיקת פוליסה לשיעור הנשים בהנהלות הבכירות בענף הביטוח וחברות פנסיה וגמל: שיעור הממוצע של נשים בהנהלות הוא  38%. המצטיינת: מגדל

ממוצע של 13% בשיעור המנכ"ליות מתוך כלל המנכ"לים בענף. תמונת המצב בהנהלות מצביעה על מידת קידום הנשים בתוך החברה בניגוד לשיעור הנשים בדירקטוריונים שמשקפת את רצון בעלי המניות

רוצים להמשיך לקרוא?