בית הדין חזר בו מהחלטתו לדון בעתירה: נדחתה העתירה שהגיש קובי סוויסה לאפשר הצבעה לסוכנים שחייבים כספים ללשכה

בית הדין חזר בו מהחלטתו לדון בעתירה: נדחתה העתירה שהגיש קובי סוויסה לאפשר הצבעה לסוכנים שחייבים כספים ללשכה

בעקבות החלטת הוועד המנהל להתנות את זכות הבחירה של החברים בתשלום דמי חבר מלאים, פנה סוויסה לבית הדין: לא ניתן לשלול מחבר את הזכות ולבחור ולהיבחר בשל אי תשלום דמי חבר. בית הדין דחה על הסף את הבקשה ונימק את הדחייה בכך שזכות הערעור חלפה 30 יום לאחר החלטת בית הדין

רוצים להמשיך לקרוא?