בית ההשקעות פסגות יעבור שינוי אסטרטגי ורה-ארגון

בית ההשקעות פסגות יעבור שינוי אסטרטגי ורה-ארגון

בתחום הגמל: מערך הסוכנים, מערך השימור, מערך יועצים פנסיוניים, מערך לקוחות פרטיים ומערך המעסיקים ינוהל תחת יפעת מזרחי, מנכ"לית הגמל והפנסיה. החברה הודיעה כי במידת הצורך יבוטלו כפילויות של תפקידים

בית ההשקעות פסגות יעבור שינוי אסטרטגי ורה-ארגון. כך הודיעה מנכ"ל בית ההשקעות, ראובן קפלן. במסגרת המודל החדש, יועבר המיקוד העסקי על שלל היבטיו לחברות הבנות בקבוצה ובכלל זה כל תהליכי הפצת המוצרים, שירות ותפעול הלקוחות.
במסגרת מודל העבודה החדש חטיבת הלקוחות שנוהלה עד היום בבית ההשקעות תפעל מעתה בתוך היחידות העסקיות ומנכ"לי חברות הבנות (פסגות גמל ופנסיה, פסגות קרנות ופסגות ניירות ערך) יובילו את כל שרשרת הערך: כל התהליכים מול הלקוחות החל מגיוס הלקוחות, ניהול ערוצי ההפצה (סוכנים, ישיר ודיגיטל) וכלה בשירות וניהול הלקוחות. זאת בנוסף לניהול ותפעול ההשקעות – פעילויות שהיום קיימות בחברות הבנות.
מטרת המודל החדש היא מתן מענה להתפתחויות ולתמורות שחלו בשנים האחרונות בשוק ההון המצריכות מיקוד עסקי בלקוח, באופן האינטראקציה מולו ובמוצר המותאם לצרכיו.
בנוסף ובמסגרת המודל החדש, חלק מגופי המטה בבית ההשקעות המעניקים שירותים תומכים לחברות הבנות יאוחדו וחלקן יועברו לניהול ישיר של חברות הבנות. במידת הצורך יבוטלו כפילויות של תפקידים.
מערך היועצים יועבר תחת ניהולו של אייל גורן מנכ"ל קרנות נאמנות; מערך הסוכנים, מערך השימור, מערך יועצים פנסיונים, מערך לקוחות פרטיים ומערך המעסיקים ינוהל תחת יפעת מזרחי מנכ"לית הגמל והפנסיה (בהמשך לכך שכבר לפני כשנה השירות עבר לאחריות הגמל והפנסיה); מערך לקוחות ניהול התיקים יועבר תחת ניהולה של תמרה דירקטור מנכ"לית פסגות ני"ע; סוכנויות הבית יועברו תחת ניהולו של שלמה פשה, CFO ומשנה בכיר למנכ"ל פסגות.
מהלך הרה ארגון והשינוי האסטרטגי במודל הפעילות של פסגות יוביל לצמצום משרות אשר בין היתר נובע משינויים בפעילויות היחידות העסקיות ומכפילויות תפקידים שהיו בבית ההשקעות ובמקביל בחברות הבנות.
ראובן קפלן, מנכ"ל בית ההשקעות פסגות: "אסטרטגיית העבודה החדשה והרה-ארגון של החברה נועדו לאפשר מיקוד עסקי והתאמת פעילות החברה לצרכים המשתנים בשוק מצד אחד ושל הלקוחות שלנו מצד שני. זאת תוך מינוף היתרונות היחסיים של פסגות באופן שישפר את כושר התחרות שלנו. אנו שמים במרכז את המיקוד בפעילות העסקית בכך שהאחריות לטיפול בלקוחות בכל שרשרת הערך יהיה תחת אחריות המנכ"לים של חברות הבנות בצורה ישירה. במודל העבודה החדש, אני בטוח שהשדרה הניהולית הוותיקה של בית ההשקעות לצד המנהלים החדשים שגויסו, יחד עם עובדי פסגות יסייעו להביא את פסגות להצלחה והמשך הובלת השוק".
עוד הוסיף ואמר: "אנחנו פועלים מול ועד העובדים של פסגות בהתאם להסכם הקיבוצי שקיים בחברה, כדי להביא לכך שהמודל העסקי החדש ישיג את מטרותיו ויביא להצלחה ארוכת טווח עבור החברה, הלקוחות והעובדים".