בית שמאי – בית הספר לפרקטיקה שמאית, יכשיר עובדי חברות לשמש כשמאי פנים ארגוני

בית שמאי – בית הספר לפרקטיקה שמאית, יכשיר עובדי חברות לשמש כשמאי פנים ארגוני

הקורס נועד להכשיר כוח אדם קיים בקרב הארגון כשמאים וכמנהלי סיכונים ותביעות רכוש וחבויות, שיפעלו ליד ועם המחלקה המשפטית בארגון

רוצים להמשיך לקרוא?