בכירת הלשכה נוגה עקל פועלת לכינוס אסיפה כללית במטרה לאחד ולהקדים את הבחירות

בכירת הלשכה נוגה עקל פועלת לכינוס אסיפה כללית במטרה לאחד ולהקדים את הבחירות

המטרות: חיסכון בעלויות, הגדלת שיעור ההצבעה וקיצור תקופת המעבר בה הלשכה משותקת

רוצים להמשיך לקרוא?