בנק הדם הטבורי ערך ערב התרמה למימון מחקרים וניסויים קליניים

בנק הדם הטבורי ערך ערב התרמה למימון מחקרים וניסויים קליניים

מחקר שהוצג בערב ההתרמה בוחן את יעילות הטיפול בדם טבורי באוטיזם ושיתוק מוחין

רוצים להמשיך לקרוא?