בעיה שהיא רק בחלקה ביטוחית ובריאותית ובחלקה פסיכולוגיית המונים

בעיה שהיא רק בחלקה ביטוחית ובריאותית ובחלקה פסיכולוגיית המונים

יו"ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד בלשכת סוכני הביטוח איגור מורי לפוליסה: חלק מהצעדים של חברות הביטוח אכן מוצדק עסקית אקטוארית, מתקשה לקבל את החלטת החברות לבטל לחלוטין את שיווק הפוליסות בכללותן לאיזורים שאינן סין או מוקדי מחלה אחרים

"מדובר בבעיה שהיא רק בחלקה ביטוחית ובריאותית ובחלקה פסיכולוגיית המונים" – כך אומר לפוליסה יו"ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד בלשכת סוכני הביטוח איגור מורי. זאת בתגובה לביטולי ביטוחי נסיעות לחו"ל וביטוח ביטול נסיעה על ידי חברות הביטוח בימים ובשבועות האחרונים.

לדברי מורי, כל מה שסובב סביב בעיית הקורונה הוא גם דאגה רציונאלית, אך גם פאניקה ובהלה חסרות בסיס: "חלק מהצעדים של חברות הביטוח אכן מוצדק עסקית ואקטוארית. הפסקת שיווק של כיסוי 'ביטול מכל סיבה' היה מובן ונכון לחברות. אפשר גם להבין את החברות כאשר מבטלות את כיסוי 'ביטול טיסה ממצב בריאותי' וזאת עקב גידול בתביעות של אנשים ש'חלו' לפתע פתאום".

אך לדברי מורי, הוא מתקשה לקבל את החלטת החברות לבטל לחלוטין את שיווק הפוליסות בכללותן לאזורים שאינן סין או מוקדי מחלה אחרים: "אם אזרחי המדינה לא יכולים לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל במצב בו לא הוכרז סגר או הפסקת טיסות כללית הרי על המחוקק ורגולטור לתת את הדעת העיוות הזה ואולי אף למצוא פתרונות מחוץ לשוק הישראלי. מקווה שחברות הביטוח ישקלו את המצב באופן הגיוני ויקבלו החלטות על סמך אקטואריה ולא על סמך בהלה מיותרת".