ברקת הודיע למגדל: ידון בבקשות למינוי דירקטורים רק לאחר יישום הצעדים שדרש

ברקת הודיע למגדל: ידון בבקשות למינוי דירקטורים רק לאחר יישום הצעדים שדרש

עם זאת, ברקת הבהיר כי מוטי רוזן ראוי לשמש כדירקטור ואין באירועים הנכללים בטיוטת הדוח עילה שלא לאשר את מינויו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה