ברק סורני, מנכ"ל פסגות לשעבר, מונה ליו"ר ועדת ההשקעות של קרנות ההשתלמות למורים וגננות

ברק סורני, מנכ"ל פסגות לשעבר, מונה ליו"ר ועדת ההשקעות של קרנות ההשתלמות למורים וגננות

דירקטוריון קרנות ההשתלמות למורים וגננות אישר פה אחד את מינויו של ברק סורני, מנכ"ל פסגות לשעבר, לתפקיד יו"ר וועדת ההשקעות של הקרנות.

ברק סורני, מנכ"ל פסגות לשעבר, מונה ליו"ר ועדת ההשקעות של קרנות ההשתלמות למורים וגננות. חברי דירקטוריון הקרנות, בראשותם של היו"ר איל גבאי והמנכ"ל פסח לנדסברג אישרו בישיבת הדירקטוריון ביום ב' השבוע את המינוי. המינוי אושר פה אחד בדירקטוריון וקיבל את האישורים הנדרשים מרשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.  הוא ייכנס לתוקףעם סיום הקדנציה של יו"ר ועדת ההשקעות הנוכחי יורם מנחם ב-22 במאי 2020.

קרנות ההשתלמות למורים וגננות וקרנות ההשתלמות למורים תיכוניים, סמינרים ומפקחים, מנהלים כ-22 מיליארד שקל בתיק השקעות מגוון, שאופיו, מסלולי ותחומי ההשקעה בו נבחנים ומאושרים על ידי ועדת ההשקעות.

נמסר כי סורני, שכיהן עד לפני מספר חודשים כמנכ"ל פסגות, מכיר היטב את פעילות הקרנות ואת מסלולי ההשקעה השונים, שכן כספי הקרנות מנוהלים בפסגות מזה שנים רבות. לסורני ניסיון עשיר בניהול השקעות בשוק ההון הישראלי ובכלל. ניסיונו רב השנים והיכרותו המעמיקה עם תיק ההשקעות של קרנות ההשתלמות למורים וגננות עמדו בבסיס בחירתו לתפקיד. כמנכ"ל בית ההשקעות הגדול בישראל במשך יותר מ-3 שנים נשא באחריות על כ-190 מיליארד שקל כספי לקוחות מנוהלים ועל כ-900 עובדים. במקביל שימש כיו"ר דירקטוריון פסגות קרנות נאמנות ויו"ר דירקטוריון פסגות ניירות ערך, יו״ר ועדת האשראי הפנימי של הקבוצה ואחראי על פעילות הקבוצה בכל הנוגע לנכסים לא סחירים (אשראי, קרנות השקעה פרטיות, נדל"ן ותשתיות).