ברק סורני, מנכ"ל פסגות לשעבר, מונה ליו"ר ועדת ההשקעות של קרנות ההשתלמות למורים וגננות

ברק סורני, מנכ"ל פסגות לשעבר, מונה ליו"ר ועדת ההשקעות של קרנות ההשתלמות למורים וגננות

דירקטוריון קרנות ההשתלמות למורים וגננות אישר פה אחד את מינויו של ברק סורני, מנכ"ל פסגות לשעבר, לתפקיד יו"ר וועדת ההשקעות של הקרנות.

רוצים להמשיך לקרוא?