גרופמן עונה להלמן אלדובי: רחמני איים לסגור את החברה אם לא נמנה את העוזר שלו למנכ"ל

גרופמן עונה להלמן אלדובי: רחמני איים לסגור את החברה אם לא נמנה את העוזר שלו למנכ"ל

איילון: רחמני רמז לגרופמן כי אם יסכים לעזוב בשקט יזכה בתגמול כספי משמעותי. גורם המקורב לרחמני מסר היום: אנו דוחים את ניסיונות גרופמן, המונע מאינטרסים אישיים, להסטת הדיון מהעיקר, תוך הפצת ידיעות כוזבות
מימין: בעל השליטה בחברה, לוי רחמני, ויו"ר דירקטוריון איילון אחזקות, שלמה גרופמן

"לוי רחמני הודח מתפקידיו על ידי הרגולטור ומאיים שאם עוזרו האישי לא ימונה במקומו הוא יפטר את ועדת האיתור, את הדירקטוריון ואפילו יסגור את החברה". כך הסביר דירקטוריון איילון להנהלת הלמן אלדובי את המאבק שהוא מקיים בימים אלו נגד בעל השליטה. בהלמן אלדובי מחזיקים כ-3% ממניות איילון ובשבוע שעבר החברה שלחה מכתב, כדי שנציגי איילון יסבירו מדוע הדירקטוריון סבור שהחלפת הדירקטורים בהנהלה, כפי שמתוכננת על ידי בעל החברה לוי רחמני, תפגע בחברה.

בתשובה לשאלת הלמן אלדובי, ענה הדירקטוריון כך: "החלפת הדירקטורים הנוכחיים תפגע בחברה פעמיים: אובדן של נושאי משרה מסורים ומצוינים ממניעים זרים ובאמצע תהליכים פיננסיים ועסקיים מוצלחים, וכן – העברת מסר מסוכן לפיו דירקטורים שלא יסורו למרותו של בעל השליטה, ישלמו על כך במשרתם, דבר שיעודד אותם לפעול למען בעל השליטה בלבד תוך אי הקפדה על התקנות, החוק וכללי הממשל התאגידי."

עוד עולה ממכתב התשובה, כי מספר ימים לאחר בחירת שרון רייך למנכ"ל איילון, הודיע רחמני לגרופמן כי הוא ימנה בכל זאת את המועמד שלו משה בנבנישתי וכי מי שלא יישאר בחברה ויסיים את תפקידו זה גרופמן הלא ממושמע והוא אף רמז לו כי אם ילך בשקט יזכה לתגמול כספי משמעותי.

את משבר ההנהלה הבכירה באיילון מגדיר הדירקטוריון כך: "ב-30 בספטמבר 2018 'התפוטר' לוי רחמני מתפקידו כמנכ"ל וכהונתו כדירקטור הופסקה ב-31 בדצמבר 2018. זאת בעקבות דרישת הממונה על שוק ההון והביטוח שדרש ממנו להפסיק להתערב בפעילות הדירקטוריון והחברה.

"מתוך כבוד לבעל השליטה ובהיותו מייסדה ומנהלה הקודם של החברה, נעתרה ועדת האיתור לבקשתו, והזמינה גם אותו כדי לשמוע את דעתו. הוא אכן הופיע בפני ועדת האיתור ושטח את עמדתו בטרם קבלת ההחלטה על מינוי המנכ"ל החדש. רחמני לא 'רק המליץ' או 'הביע את דעתו', אלא בניגוד לכל כללי המשטר התאגידי והתקנות, דרש בבוטות, כי המועמד שלו ימונה.

"למרות עמוד התלייה ששם רחמני מעל ראשה, בחרה ועדת האיתור לנהוג כמתבקש בחוק ובחרה במועמד שנתוניו היו הטובים יותר – רו"ח שרון רייך, ונימקה זאת בניסיונו הרב בתחום הפיננסי והחשבונאי, מקצועיותו, היכרותו עם שוק ההון, כולל החלק שנטל בהובלת גיוס ההון של החברה וניסיונו בפעילות מול רגולטורים. 

"רחמני, מנגד, נשאר בשלו המשיך להתעקש על מינויו של בנבנישתי והפעיל לחצים בעל פה ובכתב על דירקטורים, חברי ועדת האיתור ובפרט על היו"ר גרופמן. הוא אף גייס לשם כך את בני משפחתו למסע לחצים אישי עליהם: כך למשל שלחה יהודית רחמני, רעייתו של בעל השליטה, הודעת ווטסאפ לגרופמן בה כתבה: 'רק לידיעתך, שהמשפחה מחכה למינויו של מושיקו כמנכ"ל אחזקות בהקדם'.

"כלומר, לא משה, מושיקו מכנה אשת בעל השליטה עובד מן המניין בחברה! דבר המסביר את מזימתו של רחמני למנות את עוזרו, כדי לשלוט באמצעותו כבובה על חוט בחברה ולהתגבר בכך על הרחקתו מהחברה על ידי שלושה מפקחים על הביטוח שונים שהתחלפו.

"כדי להפעיל לחץ נוסף על הדירקטוריון, שלא נענה למינוי הכפוי והלא חוקי, ב-10 בינואר 2019 פנה רחמני לגרופמן בכתב ודרש כי עד כינוס האסיפה הכללית השנתית (שתוכננה להתקיים באפריל) לא יקבל הדירקטוריון כל החלטה החורגת ממהלך העסקים הרגיל, ובפרט לא כזו הנוגעת לגיוס הון מחמת חשש לנזק לו ולבני משפחתו. כלומר הדירקטוריון נדרש להתחייב לא לבצע שום פעילות עסקית משמעותית למען החברה ולהכפיף את עצמו לאינטרסים המשפחתיים האישיים של רחמני. הדירקטוריון כולו דחה בהחלטה שקיבל, בפה אחד, את הדרישה של רחמני ובהמלצת ועדת האיתור מונה שרון רייך למנכ"ל איילון אחזקות.

רחמני זעם על אי הציות להוראותיו וטען בפני עובדי החברה כי 'שרון רייך אינו מנכ"ל החברה, אלא משה בנבנישתי'.

"מספר ימים לאחר בחירת רייך למנכ"ל, הודיע רחמני לגרופמן כי הוא ימנה בכל זאת את המועמד שלו (באמצעותו כמובן תכנן להתגבר על הרחקתו האישית מהחברה על ידי שלושת המפקחים על הביטוח השונים)

והדירקטוריון בתגובה שלח מכתב ב-25 בפברואר 2019 לבעל השליטה ודרש מרחמני לחדול מהתערבותו בפעילות הדירקטוריון והחברה, והודיע לו כי אם גרופמן יודח, כל הדירקטורים יתפטרו כי הם אינם מוכנים לכהן על תנאי – כל עוד החלטותיהם, שהן לטובת החברה ולפי התקנות והמשטר התאגידי, אינן נושאות חן בעיני בעל השליטה באופן אישי".

במקביל התנהל מאבק בין בעל השליטה לדירקטוריון על רקע הטבות כספיות להן זכה בעל השליטה לאחר שסיים את תפקידו ואשר הוא נדרש להחזיר אותם לחברה.

לסיום נכתב במכתב: "הרגולטור היה מיודע בכל העובדות ובזמן אמת ועל פי דרישתו הועברו לו העתקים מהתכתובות שהוחלפו, הוא ביקר בחברה והתקיימה פגישה בינו לבין היו"ר וההנהלה והוא גם קיים פגישה עם בעל השליטה ובא כוחו. הדירקטורים קיימו פגישה עם סגנו של הממונה, עבד חסדייה, ובה שטחו את העובדות ומצב העניינים כפי שהם רואים אותו והביעו חשש כבד מפגיעה בחברה, במצב בו הם מרגישים מאוימים מבעל השליטה". 

תגובת גורם המקורב לרחמני: "אנו דוחים את ניסיונות מר גרופמן, המונע מאינטרסים אישיים, להסטת הדיון מהעיקר תוך הפצת ידיעות כוזבות. בעל השליטה פועל כאשר טובת החברה לנגד עיניו וכך ימשיך לעשות".