דניאל כהן, מנהל חטיבת הבריאות ומשנה למנכ"ל כלל ביטוח, פורש מהחברה

דניאל כהן, מנהל חטיבת הבריאות ומשנה למנכ"ל כלל ביטוח, פורש מהחברה

יפרוש במהלך שנת 2018. החברה טרם איתרה עבורו מחליף

רוצים להמשיך לקרוא?