האקטוארית נעמה חשמונאי עוברת ממנורה מבטחים לביטוח ישיר

האקטוארית נעמה חשמונאי עוברת ממנורה מבטחים לביטוח ישיר

תתמנה לסמנכ"לית ואקטוארית ראשית של החברה

רוצים להמשיך לקרוא?