הכשרה תרכוש 20% מחברת Obli המתמחה בפתרונות דיגיטליים לשירותים בנקאיים לצרכן

הכשרה תרכוש 20% מחברת Obli המתמחה בפתרונות דיגיטליים לשירותים בנקאיים לצרכן

מתן ערבות באופן דיגיטלי מלא וללא צורך לשעבד סכום קבוע לטובת הבנק * החברה פונה לקהל יעד של כ-400 אלף עסקים קטנים ובינוניים וליותר ממאה אלף משקי בית, אשר מחזיקים לפי הערכות מעל ל-12 מיליארד שקל בפיקדונות בבנקים בריבית שלילית כנגד ערבויות בנקאיות לשכירות ולאשראי ספקים

רוצים להמשיך לקרוא?