הלשכה מבקשת הקלה של 50% בגובה האגרה השנתית לסוכן הביטוח – במשך שלוש שנים

הלשכה מבקשת הקלה של 50% בגובה האגרה השנתית לסוכן הביטוח – במשך שלוש שנים

בפנייה לממונה על שוק ההון ושר האוצר מבקש נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד לבחון, עקב המצב הכלכלי אשר נכפה על סוכני הביטוח, הקלה בגובה האגרה השנתית לסוכן הביטוח הקבועה בתקנות

רוצים להמשיך לקרוא?