הסכם קיבוצי נחתם בין AIG לנציגות העובדים, העובדים יקבלו תוספת שכר שנתית של 4%

הסכם קיבוצי נחתם בין AIG לנציגות העובדים, העובדים יקבלו תוספת שכר שנתית של 4%

העובדים שמועסקים על בסיס שעתי, יועברו לבסיס חודשי. שי פלדמן מנכ"ל AIG ישראל: AIG היא חברת ביטוח אחרת וההסכם יסייע לחבר בין הצלחת החברה לעובדים

רוצים להמשיך לקרוא?