הסכמה: הכשרה תאפשר לנציגי ההסתדרות הלאומית להיכנס למשרדי החברה

הסכמה: הכשרה תאפשר לנציגי ההסתדרות הלאומית להיכנס למשרדי החברה

ההסכמות שהושגו בבית הדין האזורי לעבודה עוסקות בסוגיית באופן ובהיקף כניסתם של נציגי ההסתדרות למשרדי הכשרה. הכשרה בתגובה: החברה מבקשת לפעול בדרך של הידברות באופן שיבטיח את חופש ההתארגנות, תוך מניעת פגיעה בעבודה מעבר לסביר כפי שמורה הדין

רוצים להמשיך לקרוא?