הערכות: רחמני יקיים את אסיפת בעלי המניות מטעמו ב-28 במאי

הערכות: רחמני יקיים את אסיפת בעלי המניות מטעמו ב-28 במאי

איילון אחזקות בתגובה: החברה תדווח את כל המתחייב ממנה כמקובל במערכת המגנ"א

רוצים להמשיך לקרוא?