הפניקס ערכה כנס עבור סוכנים בנושא צו איסור הלבנת הון

הפניקס ערכה כנס עבור סוכנים בנושא צו איסור הלבנת הון

בכנס הודגשו שינויים שחלו עם כניסתו לתוקף של הצו במרץ 2018 ופרסום חוזרי רשות שוק ההון בעניין זה, תוך דגש על האחריות האישית שחלה על סוכן הביטוח מכוח הוראות הדין

רוצים להמשיך לקרוא?