חנה מרגליות מונתה ליו"ר הדירקטוריון הזמני בכלל החזקות

חנה מרגליות מונתה ליו"ר הדירקטוריון הזמני בכלל החזקות

מרגליות תחליף את היו"ר דני נוה שביקש לפרוש מתפקידו מיידית על רקע המחנאות בחברה ואי ההסכמה לגבי זהות המנכ"ל בחברת הביטוח. מרגליות משמשת כדירקטור בכלל ביטוח החל מ-2016 וחברת ועדת ההשקעות בחברה החל מספטמבר 2018

רוצים להמשיך לקרוא?