טיוטת תקנות מאפשרת למוסדיים להחזיק עד 49% מפרויקטים של תשתיות

טיוטת תקנות מאפשרת למוסדיים להחזיק עד 49% מפרויקטים של תשתיות

במצב הנוכחי מותר למוסדיים להחזיק עד 20%. במסגרת טיוטת התקנות כלולים מספר תיקונים שמטרתם הסרת חסמי השקעה בבחינת השקעות פוטנציאליות בתשתיות בישראל והגברת הגמישות של גופים מוסדיים בהרכבת תיק השקעות שיוכל להשיא תוחלת תשואה גבוהה יותר עבור החוסכים

רוצים להמשיך לקרוא?