יוסי בן ברוך מונה לתפקיד מ"מ מנכ"ל מגדל

יוסי בן ברוך מונה לתפקיד מ"מ מנכ"ל מגדל

המינוי בכפוף לקבלת העדר התנגדות כנדרש על פי ההסדר התחיקתי של הממונה על שוק ההון

רוצים להמשיך לקרוא?