תגובת שרשרת: יו"ר המכללה של לשכת סוכני הביטוח חוה פרידמן-וינרב הגישה את התפטרותה

תגובת שרשרת: יו"ר המכללה של לשכת סוכני הביטוח חוה פרידמן-וינרב הגישה את התפטרותה

לפוליסה נודע כי נשיא הלשכה ביקש מפרידמן-וינרב להמשיך בתפקידה, אולם זו התנתה את המשך תפקידה בהקצאת ההדרכות שמקיימת המכללה לסוכנים לכל הוועדות המקצועיות

רוצים להמשיך לקרוא?