יפתח רון טל מונה לדירקטור במגדל ביטוח – מועמד לשמש יו"ר

יפתח רון טל מונה לדירקטור במגדל ביטוח – מועמד לשמש יו"ר

מינויו לתפקיד דירקטור במגדל ביטוח יכנס לתוקף רק בכפוף לאי התנגדות הממונה ולאחר סיום כהונתו כיו"ר חברת חשמל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה