כלל ביטוח בקמפיין שלישי בכיכובו של החתול שמיל – השקת "פנסיה מבטיחה"

כלל ביטוח בקמפיין שלישי בכיכובו של החתול שמיל – השקת "פנסיה מבטיחה"

המוצר פנסיה מבטיחה מעניק ללקוחות החברה החוסכים בקרן הפנסיה, דמי ניהול ידועים מראש, לאורך כל תקופת החיסכון עד גיל הפרישה, היורדים ככל שהיתרה הצבורה בקרן גדלה

רוצים להמשיך לקרוא?