כלל ביטוח הגדילה את אחזקותיה בבנק הפועלים והפכה לבעלת עניין

כלל ביטוח הגדילה את אחזקותיה בבנק הפועלים והפכה לבעלת עניין

שבועיים לאחר שקיבלה היתר מרשות שוק ההון להגדיל את אחזקותיה בתאגידים פיננסיים בשיעור של עד 7.5%, הגדילה כלל ביטוח את אחזקותיה בפועלים ל-1.825 מיליארד שקל

רוצים להמשיך לקרוא?