לאחר הליך איתור נותרו שני מועמדים סופיים לתפקיד מנכ"ל הפול

לאחר הליך איתור נותרו שני מועמדים סופיים לתפקיד מנכ"ל הפול

מועמד אחד הינו מיכאל ישיל – לשעבר מנכ"ל דקלה וקודם לכן משנה למנכ"ל הראל ומנהל האגף לביטוח כללי-פרט * המועמד השני – מחוץ לענף הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?